instructor avatar

Milica Antić

0
(0 oценка)
Бесплатно
Дознај повеќе
Admin bar avatar

CRM за непрофитни организации

Научете како да користите CRM за да го зголемите своето социјално влијание На овој курс, ќе научите како да ја...
Admin bar avatar
(0 рецензии)
3
0
Бесплатно
Научете како да користите CRM за да го зголемите своето социјално влијание На овој курс, ќе научите како да ја...
Бесплатно