instructor avatar

Miloš Janković

0
(0 oценка)
Бесплатно
Дознај повеќе
Admin bar avatar

Фандрејзинг за непрофитни организации

Комплетен курс на фандрејзинг вештини за собирање на поддршка од заедницата и компаниите  Заедно ќе ги развиеме вашиот фандрејзинг модел,...
Admin bar avatar
(0 рецензии)
2
0
Бесплатно
Комплетен курс на фандрејзинг вештини за собирање на поддршка од заедницата и компаниите  Заедно ќе ги развиеме вашиот фандрејзинг модел,...
Бесплатно