instructor avatar

Milica Antić

0
(0vlerësimi )
Admin bar avatar

CRM për organizatat jofitimprurëse 

Mësoni të përdorni CRM dhe shkallëzoni ndikimin tuaj social  Në këtë kurs, do të mësoni se si të konfiguroni dhe...
Admin bar avatar
(0 rishikime)
4
0
Falas
Mësoni të përdorni CRM dhe shkallëzoni ndikimin tuaj social  Në këtë kurs, do të mësoni se si të konfiguroni dhe...
Falas