Proaktor është një platformë e e-mësimit për sektorin jofitimprurës në Ballkanin Perëndimor e udhëhequr nga Catalyst Balkans.

Ne besojmë se sektori jofitimprurës është lideri i ndryshimeve shoqërore në Ballkanin Perëndimor. Por në këto kohë të transformimit digjital, nevojës së shtuar për angazhim të komunitetit dhe politikave komplekse të donatorëve, ne identifikuam nevojën për një vend ku organizatat mund të fitojnë njohuri të zbatueshme për përmirësimin e shoqërisë në shekullin e 21-të. 

Ne organizojmë kurse online për profesionistët jofitimprurës dhe komunitetet dhe përfituesit e tyre. Këtu fillon ndryshimi shoqëror.

Proaktor është pjesë e Catalyst Balkans, një fondacion rajonal i dedikuar për të dhënat e filantropisë, burimet dhe teknologjinë jofitimprurëse.

Catalyst Balkans

Të dhëna për filantropinë, burime dhe teknologji. Procesi ynë :

Qendër mësimore

mësoni gjithçka rreth ndërtimit të komunitetit dhe mbledhjes së fondeve

Qendra e të dhënave

gjeni vendndodhjen tuaj në ekosistemin filantropik

Qendra CRM

ndërtoni një komunitet rreth kauzës suaj

Qendra për mbledhjen e fondeve

mblidhni fonde nga mbështetësit tuaj

Qendra e transparencës

demonstroni transparencën tuaj dhe fitoni besim

Cili është ndryshimi midis të mësuarit me ritmin tuaj dhe të përzier?

Nuk ka data të caktuara, uebinarë në zona të gabuara kohore. Kurset janë të bazuara në video, dhe vetë videot janë të përmasave të vogla dhe të shikueshme në çdo platformë. Kjo i mundëson nxënësit të angazhohet me kursin kurdo dhe kudo që të mundet. Përveç videove, kurset ofrojnë materiale vepruese, kuize dhe detyra që sigurojnë se po ndërveproni me kursin dhe po zbatoni atë që keni mësuar.
Por, shpesh, kjo nuk mjafton. Komoditeti i të mësuarit me ritëm të pavarur nënkupton gjithashtu heqjen dorë nga reagimet, mentorimi dhe ndërveprimi i drejtpërdrejtë i një mjedisi të puntorisë së drejtpërdrejtë. Kjo është arsyeja pse Proaktor përdor qasjen e të mësuarit të përzier dhe merr më të mirën nga të dy botët.

Përveç qasjes në kurse, përdoruesit premium mund të planifikojnë konsultime të drejtpërdrejta me mentorët tanë dhe të marrin komente dhe këshilla në lidhje me kursin, si dhe me projektet e tyre reale.