instructor avatar

Miloš Janković

0
(0vlerësimi )
Admin bar avatar

Mbledhja e fondeve për organizatat jofitimprurëse

Një kurs i plotë për të mësuar aftësitë e mbledhjes së fondeve dhe për të marrë mbështetje nga komuniteti juaj...
Admin bar avatar
(0 rishikime)
3
0
Falas
Një kurs i plotë për të mësuar aftësitë e mbledhjes së fondeve dhe për të marrë mbështetje nga komuniteti juaj...
Falas