Marketingu për organizatat jofitimprurëse 

Mësoni se si të përdorni marketingun për të angazhuar, ndërtuar dhe rritur komunitetin tuaj Ky kurs i thelluar i marketingut...

0
(0vlerësimi )
1 studenti
Përditësimi i fundit May 17, 2022

Mësoni se si të përdorni marketingun për të angazhuar, ndërtuar dhe rritur komunitetin tuaj

Ky kurs i thelluar i marketingut për organizatat jofitimprurëse do t’ju çojë përmes aplikimit të strategjive dhe taktikave të marketingut (digjital), si dhe mjeteve specifike digjitale që do t’ju ndihmojnë të fitoni mbështetjen e komunitetit dhe të përmbushni misionin tuaj. 

Pse?  

Puna jofitimprurëse po kalon një transformim. Mbështetja më e vogël te donatorët e mëdhenj dhe kërkesat në rritje të transparencës do të thotë që ju duhet të mbështeteni tek komuniteti. Për këtë ju duhet një komunikim efektiv. Dhe kur të keni arritur mbështetësit potencial, përfshirja e tyre në misionin tuaj do t’ju lejojë që të: 

 • Fitoni besim dhe njohje me komunitetin dhe donatorët 
 • Rrisni fondet 
 • Organizoni evente të suksesshme 
 • Përfitoni aktivistë, vullnetarë ose përdorues të rinj 

Si?  

Gjatë dy viteve të fundit, ekipi i marketingut dhe komunikimit të Catalyst ka ofruar edukim për mbi X persona nga organizatat Y përmes punëtorive, trajnimeve dhe mentorimit. Ne kemi punuar për të përsosur qasjen tonë dhe tani dëshirojmë të paraqesim gjithçka që kemi mësuar si një kurs i plotë online që përmban: 

 • 13 seksione tematike që detajojnë të gjitha temat relevante për marketingun digjital 
 • Më shumë se 70 video mësime të shkurtra  
 • Detyra, kuize dhe materiale shtesë 

Mbështetja jonë dhe komuniteti 

Për t’ju inkurajuar të jeni më proaktivë, do të keni qasje në: 

 • Komentet e mentorit për detyrat 
 • Konsultime një për një 
 • Rishikim dhe mbështetje nga kolegët përmes komunitetit tonë të kursit 

Ky kurs paraqet një burim global unik të njohurive dhe aftësive të marketingut të përshtatura në mënyrë specifike për nevojat e organizatave jofitimprurëse. 

Ne do t’ju mësojmë gjithçka që duhet të dini për: 

 • Ndërtimi i komunitetit 
 • Konceptet kyçe të marketingut të rëndësishme për çdo fushatë 
 • Shkrimi i përmbajtjes dhe SEO 
 • Menaxhimi i mediave sociale 
 • Email marketingu 
 • Facebook dhe Google Ads  
 • Analitika dhe optimizimi 

Për kë është? 

Shoqatat, fondacionet, grupet joformale, aktivistët individualë, mbledhësit e fondeve – kushdo që është i angazhuar në ndërtimin e komunitetit, edhe pa njohuri paraprake për marketing. 

Regjistrohuni tani dhe mësoni se si të arrini komunitetin tuaj. 

Admin bar avatar
Luka Koković Instruktorët
Admin bar avatar
Sofija Nikić Instruktorët
Admin bar avatar
Ivana Minovic Instruktorët